Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

wrzesień

4 rozpoczęcie 5   6   7   8  
11   12   13   14   15  
18   19   20   21   22  
25   26   27   28   29  

październik

2   3   4   5   6  
9   10   11   12   13 DYR. 
16   17   18   19   20  
23   24   25   26   27  
30   31   1 święto 2   3  

listopad

6   7   8   9   10  
13   14   15   16   17  
20   21   22   23   24  
27   28   29   30   1  

grudzień

4   5   6   7   8  
11   12   13   14   15  
18   19   20   21   22  
25 święto 26 święto 27 przerwa 28 przerwa 29 przerwa

styczeń

1 święto 2   3   4   5  
8   9   10   11   12  
15   16   17   18   19  
22   23   24   25   26  
29   30   31   1   2  

luty

5   6   7   8   9  
12 ferie 13 ferie 14 ferie 15 ferie 16 ferie
19 ferie 20 ferie 21 ferie 22 ferie 23 ferie
26   27   28   29   1  

marzec

4   5   6   7   8  
11   12   13   14   15  
18   19   20   21   22  
25 rekolekcje 26 rekolekcje 27 rekolekcje 28 przerwa 29 przerwa

kwiecień

1 święto 2 przerwa 3   4   5  
8   9   10   11   12  
15   16   17   18   19  
22   23   24   25   26  
29   30   1 święto 2 DYR. 3 święto

maj

6   7 matura 8 matura 9 matura 10  
13   14 E8 15 E8 16 E8 17  
20   21   22   23   24  
27   28   29   30 święto 31 DYR.

czerwiec

3   4   5   6   7  
10   11   12   13   14  
17   18   19   20   21 zakończenie

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych

SP24
1 13.paź -> DEN
2 02.maj -> długi weekend majowy
3 07.maj -> matura
4 08.maj -> matura
5 14.maj -> egzamin ósmoklasisty
6 15.maj -> egzamin ósmoklasisty
7 16.maj -> egzamin ósmoklasisty
8 31.maj -> po Bożym Ciele
VII LO
1 13.paź -> DEN
2 26.kwi -> zakończenie klas IV
3 02.maj -> długi weekend majowy
4 07.maj -> matura
5 08.maj -> matura
6 09.maj -> matura
7 14.maj -> egzamin ósmoklasisty
8 15.maj -> egzamin ósmoklasisty
9 16.maj -> egzamin ósmoklasisty
10 31.maj -> po Bożym Ciele

 

I półrocze: 4 września 2023 - 12 stycznia 2024

II półrocze: 15 stycznia 2024 - 21 czerwca 2024 

 

13 IX Zebranie Rady Pedagogicznej.
14-15 IX Zebrania z rodzicami.
13 XII Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania oraz nieklasyfikowaniu ucznia oraz pozostałych ocenach proponowanych (wpisanie ocen w dzienniku).
15 XII Zebranie z rodzicami: przekazania pisemnej informacji do rodziców. Dyżur wszystkich nauczycieli (nie realizujemy godziny dostępności w bieżącym tygodniu).
5 I Ustalenie ocen półrocznych.
10 I  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
17 I Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej.
20 III Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania oraz nieklasyfikowaniu ucznia (wpisanie ocen w dzienniku) - klasy maturalne.
27 III Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania oraz nieklasyfikowaniu ucznia (ostateczny termin przekazania pisemnej informacji do rodziców) - klasy maturalne.
10 IV Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych (wpisanie ocen w dzienniku + pisemna informacja  od wychowawcy do rodziców w dzienniku) - klasy maturalne.
17 IV Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej - klasy maturalne. 
26 IV Zakończenie klas maturalnych.
22 V Informacja o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania oraz nieklasyfikowaniu ucznia oraz pozostałych ocenach proponowanych(wpisanie ocen w dzienniku).
24 V Zebranie z rodzicami: przekazania pisemnej informacji do rodziców. Dyżur wszystkich nauczycieli (nie realizujemy godziny dostępności w bieżącym tygodniu).
7 VI Ustalenie ocen rocznych.
12 VI  Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.
24 VI  Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej.