Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Kalisz, 16.11.2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

W najbliższym czasie w VII Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Będą przez kilka dni przyglądać się naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.

Z naszych doświadczeń wynika, że szkoła nie może się rozwijać bez świadomego i aktywnego udziału rodziców, dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest także rozmowa z rodzicami.

Podczas najbliższego spotkania z wychowawcami zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety, która jest w pełni anonimowa. Zawiera wyłącznie pytania zamknięte na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę.

Wypełnienie ankiety trwa kilka minut. Przed zaznaczeniem odpowiedzi wskazana byłaby refleksja nad Państwa kontaktami ze szkołą, nad jej wpływem na Państwa dzieci. Jeżeli ktoś z Państwa będzie nieobecny na spotkaniu
z wychowawcami, to ankieta zostanie przekazana Państwu przez Wasze dzieci lub za pośrednictwem poczty wysłana na adres domowy.

Chciałabym dodać, że przedstawiciele rodziców z każdej klasy zostaną zaproszeni na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji, którzy przeprowadzą z Państwem wywiad dotyczący funkcjonowania naszej szkoły.

Wnioski wypływające z ankiety będą częścią raportu, który po zakończonej ewaluacji zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Współczesna szkoła powinna dążyć do wzmocnienia roli rodziców w systemie edukacji i zbudowania partnerstwa poprzez włączanie ich w działania wychowawcze i edukacyjne.

Zależy nam na Państwa udziale w ankiecie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność

Z wyrazami szacunku,

Aneta Justyńska - Dyrektor ZS Nr 9 w Kaliszu