Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

[8.11.2018] Pierwsza klasa LO Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu zwiedziła wystawę poświęconą wielkiemu poecie - Adamowi Asnykowi , która została zorganizowana z okazji 180 lecia urodzin kaliszanina.

Głównym punktem spotkania była prelekcja bibliotekarek z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, Urszuli Włodarskiej i Justyny Szolc – autorek wystawy „Co nieśmiertelne, musi żyć!”, która gości w siedzibie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Na przykładzie ekspozycji, prelegentki omówiły biografię poety oraz najważniejsze wydarzenia z jego życia i twórczości.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Moniki Polńskiej we współpracy z Elżbietą Szymczak.