Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu informuje o zmianie terminów rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 24 w Kaliszu:

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 marca

29 marca

6 maja

15 maja

8 maja

17 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia

3 kwietnia

9 maja

20 maja

10 maja

21 maja

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 kwietnia

24 kwietnia

30 kwietnia

17 maja

28 maja

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24 kwietnia

6 maja

26 kwietnia

8 maja

21 maja

30 maja

22 maja

31 maja

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia

10 maja

23 maja

7 czerwca

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza Nr 210/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.