Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

 


Ósmoklasiści żegnają się ze swoją szkołą…

Obowiązkowo trzeba rzucić biretem…

Prymusem szkoły została Milena Ozimek. Gratulujemy!!!

Nagrody dla sportowców ze szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa Nr 24 zajęła I miejsce w rankingu Igrzysk Młodzieży Szkolnej Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego.

Prezent od Rady Rodziców dla ósmoklasistów – TORT! Dziękujemy!

191 gimnazjalistów ukończyło szkołę…

To ostatnia taka uroczystość. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, w wyniku reformy systemu oświaty z 2017 roku, gimnazja zostaną zlikwidowane.

Podczas uroczystości nastąpiło wyprowadzenie Sztandaru Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu.

Opiekę na Sztandarem przejęli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Jana Pawła II w Kaliszu.

Został odśpiewany hymn państwowy…

… oraz hymn szkolny.

Uroczystość poprowadziła pani dyrektor Aneta Justyńska.

Gimnazjaliści również rzucali biretami…

… a Rada Rodziców częstowała tortem! Dziękujemy!

Program artystyczny przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Elżbiety Szymczak, Agnieszki Nowak, Violetty Graczyk, Łukasza Pieniążka. Dekorację wykonały nauczycielki: Anna Sowizdrzał, Patrycja Puchała i Anna Zdziubany.

Wśród występujących byli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Nie zabrakło kolorowych występów tanecznych…

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…

POWODZENIA ABSOLWENCI!!!!